יהדות כתרבות

Posts Tagged ‘מדרש

האם נוכל לקיים את רציפותה של תרבותנו ללא הרכיב התיאולוגי שלה? האם יש קיום ליהדות ללא אלהים? ודאי

לקרוא את המשך הרשומה «

אדריכל אחד, גדול האדריכלים, ציווהו הקיסר לבנות לו ארמון. מקץ עת ארוכה מאד הודיע האדריכל כי

לקרוא את המשך הרשומה «

כבר הופיעה רוח הקודש בבית מדרשנו החדש, ובתבנית דבריו הידועים של המשורר הלאומי, אף היא 

לקרוא את המשך הרשומה «

מה הטעם לדבר לפי פרשת השבוע? דרשנים אהבו לטעון (ותמימים אכן חשבו) שיש קשר מטפיזי ממשי בין הנאמר שם בפרשה הספציפית לבין הקורה כאן ועכשיו

אבל גם אם לא, יש טעם בקישור מלאכותי מוצלח של הדברים האקטואליים שלך אל הנאמר פרשת השבוע. הטעם הזה איננו מיסטיפיקציה של הפרשה ונוכחותה הקלנדרית, אלא פיקציה תרבותית מכוונת. זו פשוט שפה משותפת המעוגנת בתורה. כך התורה עומדת תמיד כרקע, וכך לכולם יש מצע משותף – והתוכן עצמו של דבריך משתנה וגמיש לחלוטין ולא כפוף במאומה לפרשה המקורית.

הכל כמובן בתנאי שפרשת השבוע כשלעצמה היא מצע תרבותי אפשרי ולא מאוס או טרחני בעיניך (תלוי גם בכשרון הדרשנות וההמצאה שלך), וכן שיש לך בכלל רצון במצע תרבותי משותף עם יהודים דוקא

דרך אגב, אף אחד לא מחייב אותך להסכים עם הנאמר שם אלא להתייחס אליו. התייחסות אפשרית היא דוקא לחלוק או להתריס כנגד הנאמר בפרשה

והערה נוספת: פרשת השבוע איננה רק המקרא. היהדות לדורותיה (וגם הנצרות) נבנתה על גבי המקרא, ולכן הפסוק הרלבנטי מן הפרשה יכול להגיע מכל נדבך מאוחר במהלך הדורות, ואין צורך לאזכר ולהצטמצם רק בעולמו הנקודתי של הטקסט המקראי עצמו