יהדות כתרבות

Archive for the ‘שונות’ Category

קל וחומר בעידן של אינפלציה בטקסטים וריבוי כתיבה

פירוש רש"י הצליח, בין השאר, בגלל שהיה קצר ולעניין

הערה או פרשנות לטקסט, אם הן קצרות במלל ועשירות בתוכן, הופכות בעצמן לטקסט הראוי לעיון חוזר

המגלומניה שלי היא מוצדקת. הרי בעוד אלף שנה יוקדשו אלפי מחקרים לאישיותי ולכתיבתי, וכבר עתה יעסקו בי רבים, ולכן חשוב להיות רציני ולצאת טוב בעיניהם.

אנוכי עפר ואפר, אבל למה להגיע אל העפר בתיזמון מוקדם מדי? עוד 120 שנה אהיה לעפר בכל מקרה, כך שכדאי לגוון בינתיים

אבל מגלומניה של אחרים? אוהו, זה כבר סיפור אחר. אני מעדיף שאחרים יכירו מייד בכך שהם עפר ואפר