יהדות כתרבות

Archive for the ‘מוסר’ Category

השאלה נוגעת לאדם מודרני השייך לתרבות המודרנית. מדוע להשתייך איכשהו גם לתרבות היהודית? התשובה שונה מאדם לאדם. אנסה לנסח מה אצלי נראה רלבנטי. (א') היהדות עוטפת את האדם ביומיום שלו ומחזיקה אותו בזיקה כלשהי לדברים שברוח. (ב') היהדות מדגישה מוסר והיא פלטפורמה טובה למוסריות ולמושגים מוסריים. הגם שיש עוד פלטפורמות למוסריות – היא עובדת ומסייעת בזיקת מוסר למי שגדל בתוכה. (ג') המודרנה מדגישה היבטים אחדים, ואילו היהדות נוגעת ומדגישה היבטים נוספים פחות מודגשים בתרבות המודרנית. התוצאה היא כיסוי טוב יותר של ההיבטים הללו.